Julkaisut

TIETEELLISET JULKAISUT

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pappien asenteet eutanasiaa kohtaan. Teologinen Aikakauskirja 5/2019.

Laupeudenteko vai ihmisyyden haaksirikko: Suomen evankelisluterilaisen kirkon eutanasiakeskustelun diskurssit 2011–2017. Diakonian tutkimus 2/2019.

Kuolemanrajakokemuksen vaikutus kokijan spiritualiteettiin – Tutkimus suomalaisten kuolemanrajakokemuksista. Thanatos vol. 7 1/2018.

Teologian pro gradu “En enää pelkää kuolemaa” – Kuolemanrajakokemuksen vaikutus kokijan spiritualiteettiin. Helsingin yliopisto 2017.